TICKET REPRICING, EXCHANGE AND REISSUE (TRER)

Ovaj kurs je veoma značajan svakom tiketing agentu koji želi da bude uspešan. Ovim ćete obezbedititačne i efikasne usluge svojim klijentima što dovodi Do većeg poverenja kod klijenata. Potrebe klijenata su podložne čestim promenama, pa se tako desi da klijentiposle kupljene karte zahtevaju promenu datuma putovanja i destinacije ili mogu da zahtevaju promenu leta ili rutinga nakon što su započelisvoje putovanje. Nakon završetka obuke imaćete znatnu prednost u odnosu na vašu poslovnu konkurenciji. Time će vam biti omogućeno da sa većim samopouzdanjem uradite kompleksne transakcije kao što je revalidacija, zamena karte ili reizdavanje karte

Ciljevi ovog kursa su:

 • Da razumete korake koji se koriste kod zamene/reizdavanja karte, kako biste izbegli zaduženja putem ADM-a, koji proističu kod netačnog tiketinga ili netačne primene IATA tarifnih pravila i procedura
 • Da poboljšate veštine za rešavanje i analizu problema kada je potrebno da pratite državne i IATA regulative.Time se mogu izbeći velike novčane kazne agenciji
 • Da pridobijete veće poverenje vaših klijenata koji od vas očekiju da im pružite nove i odgovarajuće usluge u međunarodnom putovanju i da ih obavestite o tome ako dođe do promene u njihovom prvobitnom planu putovanja

Ciljna grupa za obuku su:

 •  Zaposleno osoblje u putničkim agencijama
 •  Rukovodioci u putničkim agencijama
 •  Vlasnici putničkih agencija
 •  Stručnjaci Globalnih distributivnih sistema
 •  Prodajni agenti u avio-komapnijama
 •  Rukovodioci u avio-komapnijama
 •  Stručnjaci iz oblasti avio-tarifa i tiketinga 

Ključne teme izučavanja su:

 •  Kratak sadržaj putničkih avio-tarifa za obuku
 •  Pregled tarifa
 •  Valutna pravila
 •  Vrste „pricing unit“-a
 •  Razne naplate
 •  Elektronska karta
 •  EMD - Electronic miscellaneous documents
 •  Uvod u zamenu karte
 •  Naplate penala kod zamene karte
 •  Koraci koji se koriste kod zamene karte
 •  Koraci koji se koriste kod reizdavanja karte
 •  Dobrovoljna refundacija

Termini održavanja i cene:

3. decembar 2018.

(upis do 20. novembra 2018).
Ispitni rok – mart 2019.
Cena obuke 450 € (u dinarskoj protivvrednosti)
- 250 € prilikom upisa, ostatak sume na rate do marta 2019.
5 % popusta za celokupnu uplatu

30. septembar 2019

(upis do 5. septembra 2019).
Ispitni rok – decembar 2019.
Cena obuke 450 € (u dinarskoj
protivvrednosti)
– 250 € prilikom upisa, ostatak sume na rate do decembra 2019.
5 % popusta za celokupnu uplatu.

9.decembar 2019.

(upis do 25. novembra 2019).
Ispitni rok – mart 2020.
Cena obuke 450 € (u dinarskoj
protivvrednosti)
– 250 € prilikom upisa,
ostatak sume na rate do marta 2020.
5 % popusta za celokupnu uplatu

Samostalno učenje (Self study)

Cena “Self Study Kit”-a 350 €. Mentorski časovi: 12 € po času.
 
Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine grupnih obuka. U skladu sa IATA kalendarom za prijavljivanje i polaganje, ispite možete polagati 4 puta godišnje, prema IATA ispitnim rokovima: mart, jun, septembar i decembar. Za detljane informacije kontaktirajte vaš IATA ATC.

Dodatne informacije:

 • Ovaj kurs zahteva približno 30 sati obuke koju je potrebno završiti u okviru od šest meseci
 • Svi kandidati dobijaju samo jednu šansu da polažu ispit
 • Minimalna prolaznost na ispitu je 60%
 • Nakon uspešno položenog ispita kandidat dobija IATA sertifikat koji je međunarodno priznat
Obuka se održava u prostorijama kompanije Galileo Adriatic u Beogradu, Knez Mihailova 30/4, radnim danima, u popodnevnim satima, 3 puta nedeljno (po 3 časa) u periodu od četiri nedelje. Minimalan broj kandidata za formiranje grupe je 6. Nastava se odvija u učionici koja je prilagođena potrebama IATA standarda za obuku, sa iskusnim, autorizovanim instruktorima. Ispitni rokovi za polaganje konačnog ispita održavaju se istovremeno svuda u svetu, i to prve nedelje marta, juna, septembra i decembra.