IATA/UFTAA Foundation in Travel and Tourism

IATA Foundation in Travel and Tourism - sveobuhvatni diploma program je polazna tačka od koje bi se započela karijera u turističkoj industriji. Saznajte o trendovima i zapošljavanju u turizmu, planiranju putovanja, stručnim terminima i kodovima, o proizvodima i uslugama u hotelijerstvu/ železnici/krstarenjima, o obračunu cene putovanja i izdavanju elektronske karte, kao i o sistemima koji se koriste u ovoj industriji. Nakon završene obuke i položenog ispita dobićete diplomu sa oznakom DTTF (Diploma Travel and Tourism Foundation) – znak Vaše kompetentnosti i integriteta u prodaji putovanja. Sa ovom diplomom imate mogućnost da upišete Harvard Manage Mentor program i da steknete veštinu rukovođenja i menadžmenta. Po svom sadržaju, kurs obuhvata sadržaj nekadašnjeg kursa „461“.

Ciljna grupa za obuku:

 •  Putnički agenti 
 • Agenti rezervacija u avio-kompanijama
 • Turoperateri
 •  Agenti u call-centrima

Minimalni uslovi za upis na kurs:

 •  Završena srednja škola
 • Osnovno poznavanje matematike
 • Znanje engleskog jezika

Dodatne infromacije:

 •  Ovaj kurs zahteva približno 190 sati obuke koju je potrebno završiti u periodu od osamnaest meseci
 •  Svi kandidati dobijaju samo dve šanse da polažu ispit
 •  Minimalna prolaznost na ispitu je 60%
 •  Nakon uspešno položenog ispita, kandidat dobija IATA Diplomu koja je međunarodno priznata
 •  Obuka je nastala u partnerstvom sa asocijacijom UFTAA

Termini održavanja i cene:

4. mart 2019.

(upis do 15. februara 2019).
Ispitni rok – septembar 2019.

Cena obuke 1090 € (u dinarskoj protivvrednosti),
400 € prilikom upisa, ostatak sume na rate zaključno do septembra 2019
.
10 % popusta za celokupnu uplatu.

(Self study)

Cena “Self Study Kit”-a 690 € štampana knjiga /
660 € elektronska knjiga
Mentorski časovi: 12 € po času
Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine
grupnih obuka.

Samostalno učenje (Self study)

Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine grupnih obuka.U skladu sa IATA kalendarom za prijavljivanje i polaganje, ispite možete polagati 4 puta godišnje, prema IATA ispitnim rokovima: mart, jun, septembar i decembar. Za detljane informacije kontaktirajte vaš IATA ATC.

Travel Trening Centar

Obuka se održava u prostorijama kompanije Galileo Adriatic u Beogradu, Knez Mihailova 30/4, radnim danima, u popodnevnim satima, 3 puta nedeljno (po 3 časa) u periodu od 6 meseci. Minimalan broj kandidata za formiranje grupe je 6. Nastava se odvija u učionici koja je prilagođena potrebama IATA standarda za obuku, sa iskusnim, autorizovanim instruktorima. Ispitni rokovi za polaganje konačnog ispita održavaju se istovremeno svuda u svetu, i to prve nedelje marta, juna, septembra i decembra