Postanite stručnjak za putovanja i unapredite mogućnosti vaše karijere. Naučite da prilagodite putovanja prema želji klijenata, veštinu uspešne prodaje ipromociju pomoću socijalnih mreža i medija, kao i zamenu i reizdavanje avio-karata. Savladajte BSP procedure uključujući i refundaciju, problematiku oko ADM-a kao i prihvatanje kreditnih kartica.

IATA Travel and Tourism Consultant

Nakon uspešno završene obuke i finalnog ispita, dobićete oznaku DTTC (Diploma Travel and Tourism Consultant), kao znak vaše stručnosti koja vas izdvaja od ostalih turističkih profesionalaca. Imaćete mogućnost da upišete Harvard Manage Mentor program i tako steknete veštine iz oblasti menadžmenta i rukovođenja.

Ključne teme izučavanja

 •  Zemlje koje su popularne kao destinacije
 •  Veštine prodaje
 •  Druge mogućnosti smeštaja pored hotelskog
 •  Ture, luksuzna i grupna putovanja
 •  Zakoni i regulative u turističkoj industriji
 •  Konstrukcija tarife i zamena/reizdavanje karte
 •  Marketing preko društvenih medija u turističkoj industriji

Ciljna grupa za obuku:

 •  Kandidati sa položenom
 • „Foundation in Travel and Tourism“ obukom
 •  Konsultanti u turističkim agencijama
 •  Agenti za konsultacije klijentima u call-centrima
 •  Stručnjaci za tarife u avio-kompanijama

Ovaj će vas kurs pripremiti:

 • Da prepoznate i konsultujete o popularnim destinacijama
 • Da predložite druge vidove prevoza kao što su železnica/krstarenje/rent-a-car i turističke ture
 • Da tumačite IATA rezolucije primenljive akreditovanim putničkim agencijama
 • Da usvojite efikasne prodajne veštine
 • Da primenite ispravne procedure prilikom konstrukcije kompleksnih tarifa kao i postupak prilikom dobrovoljne promene u elektronskoj karti 

Dodatne infromacije:

 • Ovaj kurs zahteva približno 140 sati obuke koju je potrebno završiti u okviru od osamnaest meseci
 • Svi kandidati dobijaju samo dve šanаse da polažu ispit
 • Minimalna prolaznost na ispitu je 60%
 • Nakon uspešno položenog ispita, kandidat dobija IATA Diplomu koja je međunarodno priznata
 • Obuka je nastala u partnerstvom sa asocijacijom UFTAA

Termini održavanja i cene:

12. novembar 2018.

(upis do 20. oktobra 2018).
Ispitni rok – marta 2019.

Cena obuke 950 € (u dinarskoj protivvrednosti), 400 € prilikom upisa, ostatak sume na rate zaključno do marta 2019.
10 % popusta za celokupnu uplatu.

14.oktobar 2019.

(upis do 5. septembra 2019).
Ispitni rok – mart 2020.

Cena obuke 950 € (u dinarskoj protivvrednosti), 400 € prilikom upisa, ostatak sume na rate zaključno do marta 2020.
10% popusta za celokupnu uplatu.

Self study

Cena “Self Study Kit”-a 590 € štampana knjiga / 550 € elektronska knjiga. Mentorski časovi: 12 € po času. Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine grupnih obuka.

Samostalno učenje (Self study)

Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine grupnih obuka. U skladu sa IATA kalendarom za prijavljivanje i polaganje, ispite možete polagati 4 puta godišnje, prema IATA ispitnim rokovima: mart, jun, septembar i decembar. Za detljane informacije kontaktirajte vaš IATA ATC. 

Travel Trening Centar

Obuka se održava u prostorijama kompanije Galileo Adriatic u Beogradu, Knez Mihailova 30/4, radnim danima, u popodnevnim satima, 3 puta nedeljno (po 3 časa), u periodu od 4 meseca. Minimalan broj kandidata za formiranje grupe je 6. Nastava se odvija u učionici koja je prilagođena potrebama IATA standarda za obuku, sa iskusnim, autorizovanim instruktorima. Ispitni rokovi za polaganje konačnog ispita održavaju se istovremeno svuda u svetu, i to prve nedelje marta, juna, septembra i decembra