Postanite ekspert za avio-tarife i budite u prednosti u odnosu na konkurenciju na tržištu. Ova obuka će vam omogućiti da obračunate kako jednostavne - tako i kompleksne avio-tarife i da protumačite podatke sa avio-karte. Saznaćete na koji način možete da izbegnete potencijalnegreške u obračunu. Obuka se odvija u simuliranoj onlajn sredini na jednom od Globalnih Distributivnih Sistema (GDS-a) kao što su Galileo, Amadeusili Sabre. Cilj obuke je da se na ovaj način postigne sigurnost u obračunu avio-tarifa i izdavanju elektronskih karata.

IATA GDS Fare and Ticketing Certificate Course

Ova obuka je namenjen kandidatima koji su zavšili osnovni kurs za rezervacije na izabranom GDS-u, i obuhvata rad na tarifama i tiketingu. Koristi i elektronsku radnu svesku za potrebe kalkukacija i vežbi. Ovaj kurs zahteva 50 sati obuke. 

Ključne teme izučavanja:

 •  Uvod u obračun tarifa prema miljažnom sistemu, analiziranje plana putovanja i pronalaženje tarifa u GDS sistemu
 •  Prajsing putovanja u jednom smeru (One Way) i kružnih putovanja (Circle Trip)
 •  Ograničenja na indirektnim putovanjima, „Side trips“ i suvozemnim sektorima
 • „Circle Trips“ i putovanja u različitim klasama prevoza i alternativne tačke gde se seku tarife
 •  „Lowest combination“, putovanja oko sveta (Round the World) i „Round the World minimum“ provere

Ciljna grupa za obuku:

 •  Tarifni stručnjaci u avio-industriju
 • Agenti iz turističkih agencija
 • Šalterski službenici za prodaju avio-krata u aviokompaniji
 • Agenti call centara

Ovaj kurs će vas pripremiti da:

 • Tumačite prikaze iz GDS-a koji se baziraju na miljažnom sistemu prajsinga
 • Odredite najtačniju i najpovoljniju cenu za različite vrste putovanja
 • Čitate, tumačite i primenite tarifna pravila
 • Proverite primenljiva tarifna pravila kod određivanja cene plana putovanja
 •  Izdajete karte kroz GDS sa ručnim obračunom

Dodatne informacije:

 • Ovaj kurs zahteva približno 50 sati obuke koju je potrebno završiti u okviru od osamnaest meseci
 • Svi kandidati dobijaju samo dve šanse da polažu ispit
 • Minimalna prolaznost na ispitu je 60%
 • Nakon uspešno položenog ispita, kandidat dobija IATA sertifikat koji je međunarodno priznat

Termini održavanja i cene:

25. februar 2019

(upis do 10. februara 2019)
Ispitni rok – jun 2019. 
Cena obuke 550 € (u dinarskoj protivvrednosti), 300 € uz upis, ostatak sume na rate zaključno do juna 2019. 
10 % popusta za celokupnu uplatu.

7. oktobar 2019.

(upis do 5. septembra 2019).
Ispitni rok – decembar 2019.
Cena obuke 550 € (u dinarskoj protivvrednosti),- 300 € uz upis, ostatak sume na rate zaključno do decembra 2019.
10 % popusta za celokupnu uplatu.

(Self study)

Cena “Self Study Kit”-a 300 € elektronska sveska.
Mentorski časovi: 12 € po času.
Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine grupnih obuka.