Fundamental Skills in Journey Pricing and Ticketing

Da biste uslužili ipridobiliputnike, od suštinske je važnosti da pravilno tumačite tarifna pravila ipodatke na elektronskoj karti. S obzirom na veliki broj opcija i kompleksnost današnjih tarifa, putnici očekuju da im brzo ponudite tačnu ipovoljnu uslugu.Ovaj kurs će vam pokazati šta treba znati o konstrukciji tarife i njenim pravilima kako biste vašim putnicima dali najboljisavet i najpovoljniju tarifu za željno putovanje. Razvićete nove veštine kroz praktične vežbe i uz podršku priručnika postaćete ekspert u pridobijanju poverenja vaših klijenata.

Ciljevi ovog kursa su da:

 •  Naučite kako se prajsuje željeno putovanje i protumačite tarifna pravila
 • Implementirate osnovne principe kod „single pricing unit-a“
 • Napravite kategorizaciju „pricing unit-a“ i date savet za putovanje u jednom pravcu, povratno putovanje, kružno putovanje kao i za „Open Jaw“ putovanje
 • Obračunate cenu putovanja u NUC-evima, pretvorite obračun u lokalnu valutu koristeći IROE (IATA Rate of Exchange) uz primenu pravila za zaokruživanje
 • Pravilno koristite tarifnu formulu za obračun „Pricing unit-a“, raznih vrsta putovanja koje sadrže nekoliko tarifnih komponenti uključujući i tarife avio-prevozioca
 • Savladate „Q“ doplate, takse i razne naplate (TFC), sa analizom provizija i primenom pravila za konverziju valute, uključujući principe zaokruživanja valute
 • Razumete tarife, obračunate po miljažnom sistemu i da uočite razliku između IATA tarifa i kompanijskih tarifa

Ciljna grupa za obuku su:

 • Rezervacioni i prodajni agenti call-centra u avio kompaniji
 • Šalterski službenicu prodaje u avio-kompanijama
 • Konsultanti u putničkim agencijama
 • Stručnjaci Globalnih Distribucionih Sistema

Ključne teme izučavanja su:

 •  Termini koji se koriste u IATA geografiji, globalni indikatori, „Pricing Unit“
 • Rute
 • Konstrukcija tarife za jedan pravac, povratno putovanje i kružno putovanje
 • Q doplate
 • Takse i ostale naplate
 • Elektronske karte
 • Vrste plaćanja
 • Specijalne tarife
 • Elektronski dokumenti
 • Konsolidatorske i net tarife
 • BSP – Billing and Settlment Plan

Dodatne informacije

 • Ovaj kurs zahteva približno 70 sati obuke koju je potrebno završiti u okviru od šest meseci
 • Svi kandidati dobijaju samo jednu šansu da polažu ispit
 • Minimalna prolaznost na ispitu je 70%
 • Nakon uspešno položenog ispita kandidat dobija IATA sertifikat koji je međunarodno priznat

Termini održavanja i cene:

16. decembar 2019

(upis do 1.decembra 2019).
Ispitni rok – mart 2019.
Cena obuke 630 € (u dinarskoj protivvrednosti)
300 € prilikom upisa, ostatak sume na rate do marta 2019. 10 % popusta za celokupnu uplatu

(Self study)

Cena “Self Study Kit”-a 400 €.
Mentorski časovi: 12 € po času.
Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine grupnih obuka

Samostalno učenje (Self study)

Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine grupnih obuka. U skladu sa IATA kalendarom za prijavljivanje i polaganje, ispite možete polagati 4 puta godišnje, prema IATA ispitnim rokovima: mart, jun, septembar i decembar. Za detljane informacije kontaktirajte vaš IATA ATC.

Travel Trening Centar

Obuka se održava u prostorijama kompanije Galileo Adriatic u Beogradu, Knez Mihailova 30/4, radnim danima, u popodnevnim satima, 3 puta nedeljno (po 3 časa) u periodu od dva meseca. Minimalan broj kandidata za formiranje grupe je 6. Nastava se odvija u učionici koja je prilagođena potrebama IATA standarda za obuku, sa iskusnim, autorizovanim instruktorima. Ispitni rokovi za polaganje konačnog ispita održavaju se istovremeno svuda u svetu, i to prve nedelje marta, juna, septembra i decembra.