Advanced Skills in Journey Pricing and Ticketing

Ovaj kurs je namenjen zaposlenima u putničkim agencijama koji već imaju osnovna znanja i veštine u prajsingu i izdavanju aviokarata i koji žele da postanu stručnjaci u svojoj Oblasti. Time će stećisamopouzdanje u prajsingu komplesnih putovanja koja imaju izuzetke kod primene principa standardnog prajsinga. Dodatna ključna dobit, koja se ovim stiče, su poglavlja koja obrađuju zamenu i reizdavanje karte koja zahteva refundaciju ili razliku u naplati za novo-izdatu kartu ili naplatu penala.

Ciljevi ovog kursa su:

 •  Da se osposobite da uočite manjak ili višak naplate prouzrokovanom netačnim tiketingom ili nepravilnom primenom IATA pravila i procedura prilikom prajsinga

 •  Da razvijete bolje analitičke veštine i veštine kod rešavanja problema kada se čitaju IATA pravila

 •  Da otkrijete i ponudite najpovoljnije tarife

 •  Da privučete i zadržite klijente na osnovu vaše pokazane stručnosti

 •  Da savladate kompleksne postupke tiketinga i da tumačite tarifna pravila kako bi doprineli boljoj usluzi klijentima

Ciljna grupa za obuku su:

 •  Zaposleni rukovodioci i osoblje u agenciji

 •  Vlasnici putničkih agencija

 •  Stručnjaci Globalnih Distributivnih Sistema

 •  Rukovodioci i prodajni agenti u avio-kompaniji

 •  Stručnjaci za avio-tarife i tiketing

Ključne teme izučavanja su:

 • Pregled tarifne selekcije

 • Konverzija valute i njeno zaokruživanje

 • Konstrukcija tarife za putovanje u jednom smeru

 • Konstrukcija tarife za povratno i kružno putovanje

 • Izuzeci kod minimalnih provera

 • Prajsovanje normalne tarife kod „Open Jaw-a“

 • Poredjenje koncepta „Pricing unit“ sa konceptom „Fare Component“

 • Principi koji se koriste kod „Lowest combination“

 • Uvod u zamenu karte

 • Promena rezervacije

 • Transakcije kod zamene karte

 • Reizdavanje karte

Termini održavanja i cene:

7. decembar 2018.

(upis do 30. novembra 2018).
Ispitni rok – mart 2019.
Cena obuke 450 € (u dinarskoj protivvrednosti)
– 200 € prilikom upisa, ostatak sume na rate do marta 2019.
10 % popusta za celokupnu uplatu

16. septembar 2019

(upis do 5. septembra 2019).
Ispitni rok – decembar 2019.
Cena obuke 450 € (u dinarskoj protivvrednosti)
– 200 € prilikom upisa, ostatak sume na rate do decembra 2019.
10 % popusta za celokupnu uplatu

9. decembar 2019

(upis do 25. novembra 2019).
Ispitni rok – mart 2020.
Cena obuke 450 € (u dinarskoj
protivvrednosti)
– 200 € prilikom upisa, ostatak sume na rate do marta 2020.
10 % popusta za celokupnu uplatu

Samostalno učenje (Self study)

 • Cena “Self Study Kit”-a 400 €. Mentorski časovi: 12 € po času.
Za opciju samostalnog učenja kandidat može da se prijavi uvek, nevezano za objavljene termine grupnih obuka. U skladu sa IATA kalendarom za prijavljivanje i polaganje, ispite možete polagati 4 puta godišnje, prema IATA ispitnim rokovima: mart, jun, septembar i decembar. Za detljane informacije kontaktirajte vaš IATA ATC.

Pročitaj više

Nastavni materijal:

 •  IATA priručnik i radna sveska koji se koriste na kursu
 •  Onlajn baza podataka za tarife i pravila
 •  Referenca „IATA Fare Formula Reference checklist”
Obuka se održava u prostorijama kompanije Galileo Adriatic u Beogradu, Knez Mihailova 30/4, radnim danima, u popodnevnim satima, 3 puta nedeljno (po 3 časa) u periodu od dva meseca. Minimalan broj kandidata za formiranje grupe je 6. Nastava se odvija u učionici koja je prilagođena potrebama IATA standarda za obuku, sa iskusnim, autorizovanim instruktorima. Ispitni rokovi za polaganje konačnog ispita održavaju se istovremeno svuda u svetu, i to prve nedelje marta, juna, septembra i decembra.