IATA/UFTAA Foundation in Travel and Tourism

IATA - Интернационалниот институт за обука и развоj (ITDI – IATA Training and Development Institute),е водечки глобален центар кој овозможува обука во авиосообраќајот. 
Меѓународно признатите програми, придонесуваат во развојот и продобивките за човековата иднина во авио индустријата. “ITDI” има иновативни,   флексибилни  и исплатливи решенија за обуки. 

Програмите за стекнување на диплома  ги опфаќаат  сите делови од авио индустријата:
- Услугите на авио навигацијата
- Менаџментот во авиокомпаниите  
- Законите и безбедноста во авиосообраќајот и на аеродромите
- Превоз и транспорт на стоки и правила при пренос на опасни материи 
- Менаџмент во цивилниот авиопревоз 
- Регулативи  при полетување и слетување 
- Квалитет во извршување на оперативни летови на авиокомпаниите
- Даночни пресметки и контролата на безбедноста во туризмот

Преку овие обуки и тренинзи, Вие ќе се здобиете со знаења и вештини, кои ќе Ви овозможат да работите во индустрија која е во постојан подем и позитивно придонесува  да светот стане едно “глобално село”.
Ви се отвара можност да бидете дел од било кој домашен или странски тим, кој работи во областа на туризмот и патувањата, или пак да го продолжите своето школување и усовршување на повисоко ниво.

Сo овој курс се изучуваат основните вештини за продажба во областа на туризмот: 
- Географија, превоз, хотели
- Тарифи, електронското издавање на авио билети 
- Услуги и односи кон потрошувачите 
- Технологија и функционалност на Глобалните Дистрибуциски Системи 

GDS Fares and Ticketing course - Galileo

Во овој курс се изучува милјажниот систем за пресметување на меѓународни авио итинерери користејќи ги глобалните дистрибуциски системи и нивните команди разбирање,читање и презентирање на приказот на сите тарифи во глобалните дистрибуциски системи разбирање на технологијата и функционалноста на глобалните дистрибуциски системи оспособување за самостојно вршење на услуги за издавање на меѓународни билети користејќи ги стекнатите вештини  за конструкција на авио тарифите 

Галерија од посетени обуки