• ЗАПОЧНЕТЕ КАРИЕРА ВО ТУРИСТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА СО МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТА ОБУКА

    МЕЃУНАРОДНА ПРОГРАМА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА КАДРИ ВО ТУРИСТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА

  • OБУКА И ЕДУКАЦИЈА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КАДРИ ВО ТУРИЗМОТ И АВИО ИНДУСТРИЈАТА

Формирањето на Tравел Тренинг Центарот (ТТЦ), се јави како потреба на туристичкиот сектор,
за создавање на обучени и стручни кадри за специфичните потреби на туристичкото стопанство.

ОБУКИ СО МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТА ДИПЛОМА

РАСПОРЕД НА ОБУКИ
_______________________________________________________________

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
_______________________________________________________________

ИАТА СЕРТИФИЦИРАН АГЕНТ
_______________________________________________________________
Foundation in Travel and Tourism
Едукативни видеа
За полесно совладување на материјалите од планираната обука погледнете ги видеата со кои располагаме. 
За полесно совладување на материјалите од планираната обука погледнете ги видеата со кои располагаме. 
Во нашиот тренинг центар се реализираат и актуелните предавања и обуки за работење со
глобалниот дистрибуциски систем на авионската и патничка индустрија "Galileo by Travelport".